Invitasjon
Program
Påmeldte
Om konferansen

Dysleksia er en dagskonferanse med fokus på lese-, skrive- og matematikkvansker.

Konferansen ble arrangert torsdag 8. februar 2018 ved Verdal videregående skole.

Tema var: Mattemagi - lese og skrivemetodikk v/Håvard Tjora


Målgruppe for konferansen er ansatte i grunnskole, videregående skole, høgskole, voksenopplæringen, NAV, helsevesenet, PP-tjenesten, flyktningetjenesten, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, og foreldre/pårørende.

Håvard Tjora er utdannet allmennlærer i Oslo, med fordypning i musikk og matematikk. I 2013 tok han en mastergrad innen spesialpedagogikk, «Lese- og skriveveiledning». Han har også en etterutdanning innen læringsstiler, og er utdannet læringsstilsinstruktør ved St.Johns University.
I 2009 var Håvard med på å lage TV-serien Blanke ark, som gikk på TVNorge. Den handlet om en gruppe ungdomsskoleelever som slet faglig og med motivasjon på skolen. I løpet av 6 uker forandret både faglig nivå og motivasjon seg drastisk. Serien satte seerrekord, og skapte et voldsomt engasjement blant lærere og foreldre. Senere, i 2011, var han med på å skape Blanke ark 2. Samme tema, men med eldre elever (videregående).
Håvard Tjora har også skrevet fire bøker, blant annet Mattemagi, Verdt å vite og Leksehjelp i matematikk. Fra og med 2010 har han vært fast spaltist i Dagbladet, og har skrevet rundt 100 artikler for dem om skole, familie og oppvekst.
Siden Blanke Ark har Håvard holdt over 700 foredrag for skoler, foreldregrupper og andre. Hans ønske om å skape begeistring for læring retter seg ikke bare mot elever, men også alt som omgår dem, fra skolesystem til foreldre. Forandring må til på flere arenaer - og det er mulig!
I 2014 fikk Håvard Tjora «Jonasprisen» fra UiO, for sitt arbeid for barn og ungdom som faller utenfor skolen. Nå underviser han ved Longyearbyen skole, Svalbard.Arbeidsgruppa består av:
Kari Frøseth Johansen, FFO Trøndelag
Lars Morten Lersveen, FFO Trøndelag
Per Emil Kyllo, Dysleksi Fylkeslag Trøndelag
Hilde Terese Wahl, Statped Midt-Norge
Bodil Holm, Helse Nord-Trøndelag
Heidi Bugge Norum, Verdal videregående skole
Magnhild Skrove Nordal, Verdal videregående skole