Dysleksia 2018
Program

0208Torsdag 8. februarTittel / beskrivelse-
Kl. 09:00Registrering
Kl. 09:30Velkommen og åpning
v/møteleder Elisabeth Brørs
Kl. 09:35Ulike måter å lære på – lese og skrivemetodikk
v/ Håvard Tjora
Kl. 12:15Lunsj
Kl. 13:00Mattemagi – levendegjøring av matematikk
v/Håvard Tjora
Kl. 15:00Avslutning